post

Limburgs Museum

Het Limburgs Museum in Venlo is een cultuurhistorisch museum, dat verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt. De collectie van het Limburgs Museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot interactie.

Het museum staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Nadat deze in 1870 gesloopt waren werd het terrein gebruikt als rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen, die via Venlo een belangrijke internationale verbinding onderhielden. Aan de zijde van het station is tevens het oudst in Nederland bewaard gebleven tankstation terug te vinden. Dit Esso tankstation werd gebouwd in 1933.

De vaste collectie omvat vondsten uit heel Limburg, vanaf de prehistorie, de romeinse tijd en de middeleeuwen tot het Venlo van heden.


post

Eicha museum Bergeijk

A small museum, located in the southern part of the Netherlands, displays some artefacts of the long history of the region. From neolitic, Celt, Roman to Medieval.
 

post

Romans in Maastricht

During a visit to Maastricht in September 2017 we encountered a group of enactors representing a group of Roman soldiers.post

Amfitheater Trier

Beyond the medieval city wall lies the Roman Amphitheater.


 

When you enter the premises you walk through the ruins of the entrance gate. This was used as a quarry in the Middle Ages. The arena itself is surrounded by a protecting wall with openings for animal cages.

The arena, built in the 2nd century A.D. for games with gladiators and animals, had a seating capacity of about 20,000.

With its crystal-clear acoustics, the Amphitheatre serves as a venue for the Antiquity Festival and is used today for occasional open-air concerts.

Underneath the arena is a vast cellar.