Allard Pierson Museum

The museum is displaying original antiquities and other objects as one of the sources of Western tradition to put the present in a culture-historical perspective by means of insight in and understanding of the past.
The Allard Pierson Museum is the Archaeology Museum of the University of Amsterdam, and shows the significance of ancient civilizations to contemporary European culture n a challenging way. We do this for the widest possible interested public, on the basis of an archaeological top collection in collaboration with talented students, excellent researchers and fellow institutions.
The ancient civilisations of ancient Egypt, the Near East, the Greek World, Etruria and the Roman Empire are revived in this museum. Art-objects and utensils, dating from 4000 B.C. till 1000 A.D. give a good impression of everyday-life.

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Het museum werd in 1934 geopend. De collectie bestond toen uit ca. 5000 oudheden, afkomstig uit de verzameling van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer. Deze collectie was aangekocht door de Allard Pierson Stichting met steun van de Vereniging Rembrandt en vele particulieren en geschonken aan de Universiteit. Inmiddels telt het museum meer dan 16.000 voorwerpen, waarvan een belangrijk deel is geschonken door particulieren.
In het Allard Pierson Museum komen de antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk opnieuw tot leven.
Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 5000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

>Allard Pierson (Amsterdam, 8 april 1831 – Almen, 27 mei 1896) was een Nederlandse predikant, theoloog, geschied- en taalkundige. Allard Pierson was lid van de familie Pierson en een zoon van de koopman Jan Lodewijk Gregory Pierson en de schrijfster Ida Oyens (lid van de familie Oijens). Hij kwam uit een aanzienlijke Amsterdamse koopmansfamilie, die tot de kringen rond het Réveil behoorde. Hij was een broer van Nicolaas Pierson en Hendrik Pierson; hij was een zwager van de kunstschilder Herman ten Kate die met zijn zus getrouwd was. Pierson trouwde met Pauline Hermine Elizabeth Gildemeester (Amsterdam, 7 maart 1831 – Scheveningen, 6 september 1900). Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, onder wie Jan Lodewijk Pierson sr.. Zij bewoonden Huize Velhorst in Almen (vlak bij Zutphen), waar Pierson op 65-jarige leeftijd is overleden.
Pierson werd predikant te Leuven, maar legde dit ambt neer vanwege zijn modernistische inzichten. In 1870 werd hij hoogleraar theologie te Heidelberg. Pierson was van 1877-1895 de eerste hoogleraar in kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen en letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam is naar hem vernoemd omdat hij in 1877 de eerste hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Amsterdam werd. Hij behoorde tot de fijnzinnigste geesten uit het Nederlandse culturele leven van de 19e eeuw. Tijdens zijn hoogleraarschap in Amsterdam legde hij een verzameling gipsafgietsels aan. Het Allard Pierson Museum van de Universiteit van Amsterdam draagt zijn naam.

Amsterdam, 2012-2015. Canon S90, S95, G1 X