Borger neolithic

Hunebedden

Hunebedden zijn de oudste monumenten in Nederland. Deze monumenten zijn ongeveer 5.000 jaar geleden gebouwd in de Nieuwe Steentijd, de laatste periode van de Steentijd.

Zwerfkeien

Hunebedden werden gemaakt van enorme zwerfkeien die met de ijskap in de ijstijd van ongeveer 100.000 jaar geleden naar het noorden van Nederland schoven. Deze keien zijn alleen te vinden waar de ijskap is geweest: het noorden van Nederland. De enorme keien wordenook wel megalieten genoemd (afgeleid van de Griekse woorden mega = groot, en lithos = steen).

Grafkamers

Hunebedden werden gebruikt als grafkamers. De botten van de overleden mensen zijn in de loop van 5000 jaar vergaan. Een deel van de grafgeschenken is wel goed bewaard gebleven: potten van aardewerk, gereedschap en wapens van steen, en sieraden van bijvoorbeeld barnsteen.

Trechterbekercultuur

De hunebedbouwers in Noord-Europa, ook die van het Nederlandse gebied, maakten aardewerk dat ze decoreerden op een manier die heel apart is. Je herkent het direct. Bovendien maakten ze een potvorm die je bijna nergens anders ziet: een beker met een hals in de vorm van een trechter. De mensen die trechterbekers maakten, hadden zoveel dingen gemeen, dat archeologen spreken van de Trechterbekercultuur.

In de Nieuwe Steentijd bouwden mensen in een groot deel van Europa bouwwerken gemaakt van megalieten. Veel van deze bouwwerken zijn graven, waarin de resten van overleden mensen werden geplaatst. Maar enkelen hadden een andere betekenis, zoals Stonehenge in Engeland of de lange rijen menhirs van Carnac in Frankrijk.

Visit July 2002. Postcards.