Limburgs Museum

Het Limburgs Museum in Venlo is een cultuurhistorisch museum, dat verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt. De collectie van het Limburgs Museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot interactie.

Het museum staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Nadat deze in 1870 gesloopt waren werd het terrein gebruikt als rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen, die via Venlo een belangrijke internationale verbinding onderhielden. Aan de zijde van het station is tevens het oudst in Nederland bewaard gebleven tankstation terug te vinden. Dit Esso tankstation werd gebouwd in 1933.

De vaste collectie omvat vondsten uit heel Limburg, vanaf de prehistorie, de romeinse tijd en de middeleeuwen tot het Venlo van heden.